• Спілка об’єднань громадян «Всеукраїнська Федерація Споживачів «ПУЛЬС»

Програми ВФС «ПУЛЬС»

«Їжа та здоров’я»

Значення здоров’я в нашому житті зрозуміло кожному. «Бережи плаття знову, а здоров’я змолоду», - вчить народна мудрість. Ключовим є слово «бережи». Кожна людина зацікавлена зберегти своє здоров’я, щоб якомога менше хворіти і лікуватися. Одним з найголовніших чинників здоров’я є їжа. Те, що ми обираємо та вживаємо, формує наше тіло та, як стверджують на Сході, навіть думки. У споживача завжди є право на вибір, та чи завжди цей вибір базується на знаннях і впевненості у правильних діях?

Мета програми – привернути увагу суспільства до ряду актуальних проблем, що впливають на здоров’я громадян України, зокрема підростаючих поколінь.
Завдання програми – дослідити стан справ щодо визначених проблем та поширити в суспільстві інформацію про невід’ємний зв'язок між їжею та здоров’ям людини, зосередивши увагу на наступних напрямах:

Органічні продукти для споживачів

Органічні продукти набули величезної популярності у провідних країнах світу завдяки гарантованій «чистоті» та корисним якостям цих продуктів, вирощування яких контролюється на всіх стадіях зростання та відповідає суворим правилам. «Від поля до стола», - хто не чув цієї фрази, але не всі знають її точного значення. Слово «поле» означає відбірний посадковий матеріал, стан поля, відсутність хімікатів, використання технологій тощо. А зміст слів «до столу» включає пакування вирощеної продукції, її транспортування та зберігання на шляху до покупця, споживача. Всі складові життєвого циклу органічної продукції підпорядковані системі правил, визнаних у світі. Вони стосуються рослин, тварин, птахів, риб, сільськогосподарської сировини, - усього, що призначено в їжу людині. Прихильники здорового харчування і здорового способу життя, спортсмени, майбутні та молоді матусі обирають саме органічні продукти. На жаль, ринок органіки в Україні розвивається недостатньо швидко. Однією з важливих причин такого становища є недостатня поінформованість споживачів і несформований попит на органічні харчові продукти.

Здорові, натуральні продукти, які стрімко поширюються у світі, мають на споживчому ринку різні назви – органічні, біологічні, екологічні. Отже, яка термінологія більш притаманна для українських реалій? Певний час тривали дискусії з цього питання – «Як ми човен назовемо, отак він і попливе…».

Співпраця об’єднань споживачів з Асоціацією «БіоЛАН УКРАЇНА» налічує багато років і демонструє приклад ефективного суспільного діалогу ВИРОБНИК-СПОЖИВАЧ. Численні спільні акції, обмін інформацією, розвиток відповідного інформаційного поля для споживачів і спеціалістів дозволяють рухатися вперед. Систематичні міжнародні конференції, ініційовані керівниками і лідерами Асоціації «БіоЛАН УКРАЇНА», дають можливість долучатися до кращих зарубіжних і вітчизняних практик органічного виробництва і споживання, аналізувати стан справ та перспективи подальшого розвитку: ринок органіки в Україні, тенденції сьогодення.

Junk Food, «сміттєва їжа»

Junk Food – сміттєва їжа, їжа-сміття, вулична їжа, швидка їжа – ці терміни характеризують їжу, що вживають нашвидкуруч, поспіхом, та яка активно просувається на ринок тими представниками бізнесу, які мало опікуються здоров’ям споживачів своєї продукції. Дуже часто такий бізнес рекламує свою продукцію як єдиний вихід та певне вирішення проблем сучасної людини, зокрема економію часу на їжу: гамбургери, сухарики тощо можна їсти прямо в авто, на ходу, на бігу… Але така організація харчування не має нічого спільного з традиціями та культурою вживання їжі, більше того – негативно відображається на здоров’ї людини. Не випадково численні виробники адресують Junk Food саме споживачам дитячого віку, школярам, молоді, маніпулюючи їхньою несформованою свідомістю та недостатнім знанням суті харчування. Яскраві обгортки та пакети, недобросовісні обіцянки сили та престижу серед однолітків, агресивна реклама – все це направлено на аудиторію дітей і молоді, формує певну моду в молодіжному середовищі заради величезних прибутків бізнесу ціною здоров’я підростаючих поколінь. Треба знати, що харчові звички та переваги формуються в молоді роки, в подальшому житті з ними важко боротися, тим більш - відмовлятися, адже синтетичні харчові добавки провокують реакції організму, близькі до наркотичної залежності. Тому суспільству, передусім батькам, вчителям і безпосередньо молодим споживачам потрібні знання та доступ до відповідної інформації.

ВФС «ПУЛЬС» використовує різні шляхи для поширення інформації про нездорову їжу, включаючи Junk Food. Зокрема, через участь у відповідних ініціативах Consumers International, проведення публічних акцій та спільних дій з Київським національним торговельно-економічним університетом і кафедрою товарознавства та експертизи КНТЕУ, ВГО «Молодь за права споживачів», іншими організаціями громадянського суспільства - круглі столи, дискусії, майстер-класи тощо.
«Надання безоплатної правової допомоги»

Представники об’єднань споживачів в Україні з самого початку свого утворення наприкінці 80-х років ХХ століття вважали своєю суспільною місією надання безоплатної правової допомоги громадянам. Отже, така діяльність вже може бути визначена як традиційна. Інформування та консультації громадян щодо прав споживачів і механізмів  їх реалізації, допомога в складанні певних документів, звернень, скарг та претензій, надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації  залишається актуальними завжди, хоча змінюються певні форми такої роботи. Так, значна доля такої роботи, що кваліфікується нині як первинна правова допомога, здійснюється в ХІ столітті через електронне листування, на форумах в Інтернет просторі. Решта -  в телефонному режимі та під час особистих відвідувань офісів громадських об’єднань. До вторинної правової допомоги відноситься судовий захист прав громадянин.

Незахищені верстви населення – це кількісно великий прошарок громадян України, і всі вони, відповідно до чинного законодавства, є споживачами. На жаль, існуюча система державного захисту прав споживачів не дозволяє громадянам країні відчувати себе надійно захищеними. Тому громадські об’єднання споживачів не в змозі витримати величезне навантаження та кількість звернень невдоволених споживачів і тих, чиї права порушені.

В червні 2011 року в було прийнято Закон України «Про безоплатну правову допомогу», який визначив: безоплатна   правова   допомога  -  це правова  допомога,  що гарантується  державою  та  повністю  або  частково  надається  за рахунок  коштів  Державного бюджету України,  місцевих бюджетів та інших джерел. А право   на   безоплатну  правову  допомогу  -  це гарантована Конституцією  України  можливість   громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну  первинну  правову  допомогу, а також можливість певної категорії  осіб  отримати  безоплатну  вторинну правову допомогу у випадках, передбачених цим Законом.

Згідно до положень Закону, при центральних органах виконавчої влади та на місцях діють громадські приймальні та центри з надання безоплатної правової допомоги. Проте залишається досить численна категорія споживачів, які бажають уникати процедур формалізації та вважають за краще звертатися до громадських об’єднань за допомогою. Аналіз звернень до ВФС «ПУЛЬС» показує, наскільки зросла правова грамотність серед молоді, які не бажають бути приниженими та ошуканими зі сторони недобросовісних продавців і виробників, а головне – активно діють та домагаються захистити своє законне право споживача. Люди середнього віку, а особливо старших поколінь, часто довірливо покладаються на дії представників бізнесу, не знають свої споживчих прав, сліпо довіряють рекламним обіцянкам та численним шахраям. Існує також категорія споживачів, які ніби то прагнуть знати та застосовувати свої права, але не в змозі розібратися в казуїстиці та складнощах відповідних законів. Отже, система безоплатної правової допомоги не втрачає своєї актуальності.

Представники ВФС «ПУЛЬС» разом з активістами Юридичної клініки Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ) «Центр правового захисту» та Правничим клубом КНТЕУ проводять відповідну роботу для населення на форумі порталу.

  • Поверніть мої гроші | Верните мои деньги
  • Закон на твоєму боці
  • Заберіть це назад | Заберите это назад
  • Закон на твоєму боці
  • Закон на твоєму боці
  • Закон на твоєму боці
  • Щось не так? Спитай у продавця, що саме! | Что-то не так? Спроси у продавца что именно!
  • Закон на твоєму боці
  • Навчально-методичний посібник "Основи споживчих знань" | Учебно-методическое пособие "Основы потребительских знаний"
  • Щось не так? Спитай у продавця, що саме! | Что-то не так? Спроси у продавца что именно!
]."/bitrix/footer.php");?>