• Euro Ncap
 • Спілка об’єднань громадян «Всеукраїнська Федерація Споживачів «ПУЛЬС»

Куди звернутися, якщо ваші споживчі права порушені?

 • Якщо продавець ( виробник, виконавець) порушив ваші права, то, в залежності від ситуації, ви можете звернутися:

  • До Державного Комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт України) та його місцевих відділень.
  • Безпосередньо до суду.
  • До Ради народних депутатів, її виконавчих органів.
  • В місцеву державну адміністрацію.
  • До органів i установ державного санітарного нагляду України.
  • В інші органи державної виконавчої влади, на які покладено контроль за якістю i безпекою товарів (робіт, послуг), призначених для споживачів.
  • В Антимонопольний комітет України чи його територіальний відділ.

  Звичайно, найпростіше звернутись до Держспоживстандарту. Саме там ви можете одержати допомогу чи, принаймні, консультацію щодо того, як діяти далі для захисту ваших прав.

  Ви вирішили звернутись до Держспоживстандарту
  Місцевими органами Держспоживстандарту є обласні та Київське і Севастопольське міські управління у справах захисту прав споживачів, що входять до складу обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій. Ви можете написати скаргу, заяву чи пропозицію, або звернутись в усній формі (тоді звернення повинно бути записаним посадовою особою на особистому прийомі).

  Згадані управління мають право розглядати скарги, заяви i пропозиції громадян з питань захисту прав споживачів i вживати необхідних заходів для їхнього розв'язання; консультувати споживачів з питань законодавства про захист прав споживачів та подавати до суду позови про захист прав споживачів.

  Аби Ваше звернення розглянули, воно повинно відповідати таким вимогам:

  • звернення повинно бути заадресованим (чи органу державної влади, чи посадовій особі);
  • у зверненні має бути зазначено Ваше прізвище, ім ' я, по-батькові, місце проживання , викладено суть питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;
  • звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так i групою осіб (колективне).
  • письмове звернення повинно бути підписане заявником(заявниками) із зазначенням дати.

  Ви вирішили звернутись безпосередньо до суду
  Ви можете подати позов до суду за вибором: або за місцем вашого проживання, або за місцем знаходження відповідача, або за місцем заподіяння шкоди, або за місцем виконання договору.

  В даному випадку, згідно Закону України «Про захист прав споживачів», ви звільняєтесь від сплати державного мита. Заяви про захист прав споживачів мають повністю відповідати вимогам ст.137 Цивільного Процесуального К одексу щодо форми i змісту позовної заяви, зокрема, містити відомості: про те, яке право споживача порушено; коли i в чому це виявилось; про способи захисту, які належить вжити суду; про розмір сум, щодо яких заявлено вимоги, з відповідними розрахунками i обґрунтуваннями; про докази, що підтверджують позов. До заяви повинні бути додані необхідні документи - залежно від заявлених вимог ( наприклад, договір, квитанція-замовлення, чек, транспортна чи інша накладна...).

  Розгляд питань щодо захисту прав споживачів відбувається у звичайному порядку.

  Інститут громадянського суспільства,
  Програма "Знайте свої права та вмійте їх захищати"

Повернутися до списку

 • Закон на твоєму боці
 • Поверніть мої гроші | Верните мои деньги
 • Щось не так? Спитай у продавця, що саме! | Что-то не так? Спроси у продавца что именно!
 • Термін зебрігання ПРОДУКТІВ не цікавить любітелів екстремальних відчуттів. | Срок хранения ПРОДУКТОВ не интересует любителей эктремальных ощущений
 • Навчально-методичний посібник "Основи споживчих знань" | Учебно-методическое пособие "Основы потребительских знаний"
 • Закон на твоєму боці
 • Щось не так? Спитай у продавця, що саме! | Что-то не так? Спроси у продавца что именно!
 • Заберіть це назад | Заберите это назад
 • Закон на твоєму боці
 • Закон на твоєму боці